×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bilindiği gibi, 23.12.2020 tarihli Üniversitemiz Senato Toplantısı’nda dünyada ve ülkemizde pandemi sürecindeki son durum yeniden ele alınmış; Covid 19 pandemisinin seyri ve ülke çapında alınan önlemler göz önüne alınarak, öğrencilerimizin, ailelerinin, akademik ve idari personelimizin sağlığını riske sokmamak amacıyla, 2020-2021 Güz Dönemi final sınavlarının uzaktan yapılmasına karar verilmiştir.

Pandemi sürecindeki belirsizlik, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde eğitim-öğretimin yüz yüze, uzaktan veya hibrit olmak üzere hangi yöntemle gerçekleştirileceği konusundaki belirsizliği de beraberinde getirmektedir. 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi başlamadan önce bu konu, Üniversite Senatomuzca değerlendirilip sizlerin bilgisine sunulacaktır.

Söz konusu karar öncesinde, yurt ücretlerini kısmen veya tamamen ödeyen öğrencilerimiz için aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasında yarar görülmektedir:

  • Yurt ücretlerinin tamamını kayıt sırasında yatıran öğrencilerimiz, Üniversitemizce 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde uzaktan eğitim kararı verilmesi halinde, istedikleri takdirde yatırdıkları ücret 2021-2022 akademik yılına mahsup edilebilecektir. Bu durumdaki öğrencilerin önümüzdeki akademik yıl için yurt kayıt garantisi olacaktır.
  • Yurt ücretinin tamamının iadesini talep ederek yurtlarımızdan çıkış yapmak isteyen ve yurt haklarından vazgeçen öğrencilerimiz bu taleplerini, 15 Şubat 2021 tarihine kadar Müdürlüğümüze e-posta olarak iletebilirler. Bu öğrencilerimizin, yurtların açılması halinde başvuruları, yeni başvuru olarak değerlendirilecek olup, kendilerine yurt kayıt garantisi verilmesi söz konusu olamayacaktır.
  • Sadece güz dönemini (taksitli) yatıran öğrencilerimizin ödemeleri 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemine aktarılacaktır.

 

2020-2021 Bahar Döneminde yeniden buluşabilmek umuduyla, tüm öğrencilerimize final sınavlarında başarılar diliyoruz.

Duyuru Ekleme Tarihi : 19.01.2021